Pay It Forward Nederland, payitforward

Donaties

Donaties ten behoeve van Pay it Forward Nederland, zoals voorlichting, promotie, ondersteuning, activiteiten en goede doelen, kunnen worden gedaan door het overmaken van uw gift op rekeningnummer:

NL61 RABO 0318 0481 83
t.g.v. Stiching Pay it Forward Nederland
K.v.k-nummer: 62583646